DIARI SEORANG GURU PRASEKOLAH

Perkongsian ilmu dan pengalaman mendidik kanak-kanak

Subscribe to DIARI SEORANG GURU PRASEKOLAH
Mar
03

Piagam, Visi dan Misi

Posted by mshalim

PIAGAM

Menuju ke arah kecemerlangan dengan :

* Melaksanakan sistem pengurusan dan kepimpinan organisai secara terancang dan profesional.

* Mempastikan kecemerlangan pelajar secara seimbang dan berkualiti, meliputi aspek akademik, kokurikulum, sahsiah serta kimanan.

*Mempastikan pelaksanan dasar disempurnakan secara kolektif dan penuh komitmen, menerusi koordinasi jitu semua pihak yang berkaitan.

VISI

Meningkatkan budaya dan iklim sekolah cemerlang untuk melahirkan pelajaran cemerlang secara bersepadu

MISI

Memastikan warga SKPS mengamalkan budaya kerja cemerlang dalam semua aspek dengan penuh dedikasi, secara kolektif dan bersepadu menggunakan ICT agar pencapaian sekolah sentiasa cemerlang.

Share/Save/Bookmark

Tags:

Add A Comment